USLUGE

A) Prevencija - redovitim pregledima i tretmanima spriječavamo nastanak bolesti i poremećaja u usnoj šupljini

B) Konzervativa - izbjeljivanje zubi, liječenje zubi, izrada ispuna iz vrhunskih materijala

C) Protetika :

a) Fiksna - izrada korijenskih nadogradnji i nadogradnji za implantate, metal-keramičkih i cirkon-keramičkih krunica i mostova

b) Mobilna - izrada djelomičmih i totalnih akrilatnih proteza te djelomičnih ljevanih metalnih proteza

D) Kirurgija / implantologija - podizanje maksilarnog sinusa, ugradnja umjetne kosti, ugradnja implantata, kirurške ekstrakcije zuba i ostali opertativni zahvati

E) Dentalni laboratorij - izrada svih zubnih protetskih nadomjestaka